19 terms

Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mae'r bocsys/ swigod yn dweaud (bod)
The boxes /speech bubbles say (that)
Mae'r ystadegau yn dangos (bod)
The statistics say (that)
Mae lluniau yn dangos
The pictures show
Mae penawdau yn dangos
The headlines show
Mae graff/siart yn dangos
The graph/chart shows
Mae... wedi newid ers
...has changed since
Yn 1965, roedd... nawr...
In 1965...was, now....
Ym marn...
In... opinion
Yn ôl
According to
Yn fy mhrofiad
In my experience
Baswn i'n dadlau bod
I would argue that
Baswn i'n dweud bod
I would say that
Beth ydy dy farn di ar
Whats your opinion on
Beth amdanant ti?
What about u
Ga i awgrymu
Can i suggest
Unrhyw beth arall?
Anything else
Oes syniadau eraill gyda ti?
Have you any other ideas
Roeddwn i'n teimlo
I was feeling
Petai...basai'n well
...