Only $35.99/year

Terms in this set (16)

1) Hierarki
Grunnleggende antakelse: effektivitet skapes gjennom forutsigbare og stabile prosesser, noe som krever at man ahr en kontroll over produksjonen, herunder de menneskene som arbeider i den. Verdier: de tman produserer, skal være av god kvalitet, at det skal være stabilt, og det skal komme til avtalt tid. Kontroll står i fokus, og koordinerings- og overvåkingsoppgaver blir vektlagt av lederne.
2) Klan:
Grunnleggende antakelse: effektivitet er noe som skapes gjennom tett samarbeid.
Verdiene: tett knyttet fellesskap, frihet for den enkelte medarbeider, utvikling av kommunikasjonskompetanse og evne til å samarbeide. Samarbeid står sentralt, og utvikle tett bånd mellom medarbeidere.
3) Ad-hoc-krati
Effektivitet er uløslig knyttettil innovasjon. Verdier: fleksibilitet, evne til å kombinere uventede ting, se verden fra nye perspektiver. Lederen fremstår som entreprenør, innovativ, har en visjon for fremtiden. Kreativitet står i fokus her. Konfliktnivået er høyt fordi det anses til å være en kilde til innovasjon.
4) Marked
Grunnleggende antakelse: effektivitet er knytte til et sterkt markedsfokus og evne til å konkurrere. Verdier: evne til å ta markedsandeler, tilå nå mål og til å oppnå lønnsomhet. Lederen driver hele organisasjonen frem og er svært konkurreanseorientert. Konkurranse står sentralt. Røft relasjoner mellom ansatte i organisasjonen.
- Sterk likhetstrekk mellom de kulturelle typene og Mintzbergs konfigurasjoner. Dette påpeker at spesielle strukturer og kulturer henger sammen.