20 terms

#7 - Pellach - Ateb "yes" i'r cwestiwn

Atebwch yn gadarnhaol i bob cwestiwn. Mae'r atebion yn y cromfachau yn bosibl hefyd.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Wnewch chi ddangos eich tocyn?
Gwnaf (Gwnawn)
Wneith e ddiolch i bawb?
Gwneith
Fyddai rhaid i fi enwi pawb?
Byddai
Enwan nhw bawb?
Gwnân
Fyddwch chi yna?
Bydda(f)
Dych chi'n mynd i sgio?
Ydw (Ydyn)
Dych chi wedi siarad yn gyhoeddus?
Ydw (Ydyn / Do)
Siaradwr da yw e?
Ie
Fydda i yn y dosbarth yr wythnos nesa?
Byddwch (Byddi)
Fydd y plant yn perfformio?
Byddan
Noson lwyddiannus oedd hi
Ie
Enwodd e bawb?
Do
Dim ond mynd ar wyliau mae hi?
Ie
Gadwith e bawb yn hir?
Gwneith
Dych chi'n moyn mynd adre?
Ydw (Ydyn)
Ydy hi'n bosib?
Ydy
Ydy Michael MacIntyre yn un da am ddweud jôcs?
Ydy
Oes eisiau help arnoch chi?
Oes
Welodd e nhw?
Do
Yn y wlad hon byddwch chi?
Ie