Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Léxico do mar e praia

Get a hint
con
Click the card to flip 👆
1 / 20
1 / 20
Terms in this set (20)
con
Pedra de gran tamaño, especialmente a que se atopa nas proximidades da costa e sobresae da superficie da auga, ás veces só cando baixa o mar
Image: con
boia
Obxecto que flota ou aboia e que se coloca suxeito ao fondo do mar para que sirva de sinal
Image: boia
area
Conxunto de pequenos grans ou partículas de rocha
Image: area
croio
Pedra dura e pequena, particularmente a que está arredondada e lisa pola erosión
Image: croio
onda
Cada unha das elevacións producidas polo vento na superficie do mar, dun río ou dun lago
Image: onda

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.