Try the fastest way to create flashcards

Jegerprøvekurset kapittel 6.1

Get a hint
Hva kreves av de som vil jakte selvstendig i Norge?
Click the card to flip 👆
1 / 11
1 / 11
Terms in this set (11)
Hva kreves av de som vil jakte selvstendig i Norge?
De må ha tatt jegerprøven.
Image: Hva kreves av de som vil jakte selvstendig i Norge?
Hvor gammel må du være for å kunne ta jegerprøven?
Du kan ta prøven det året du fyller 14.
Image: Hvor gammel må du være for å kunne ta jegerprøven?
Hva er kvotejakt og hva er lisensfelling?
Kvotejakt er når staten bestemmer hvor mange av en art som kan felles i ordinær jakt. Lisensjakt er når staten bestemmer hvor mange av en art som kan felles for å forebygge skade.
Image: Hva er kvotejakt og hva er lisensfelling?
Hvor gammel må du være for å kunne jakte småvilt alene?
16 år. Men da må du ha tatt jegerprøven og betalt jegeravgift.
Image: Hvor gammel må du være for å kunne jakte småvilt alene?
Hvor gammel må du være for å kunne være opplæringsjeger på småviltjakt?
Du kan delta det året du fyller 14. Som opplæringsjeger trenger du ikke jegerprøven. Men du må samtykke fra foreldre og skikkelig veiledning.
Image: Hvor gammel må du være for å kunne være opplæringsjeger på småviltjakt?
Kan du jakte storvilt når du har fylt 16 år?
Bare som opplæringsjeger og med gjennomført jegerprøve og skyteprøve. Krever lov av foreldre.
Image: Kan du jakte storvilt når du har fylt 16 år?
Hva krever staten av deg hvert år for at du kan jakte?
Minimum betalt jegeravgift, rapport på felt småvilt og skyteprøve for storviltjakt.
Image: Hva krever staten av deg hvert år for at du kan jakte?
Hvilke papirer må du ha med på storviltjakt?
Jegeravgiftskort, våpenkort, kopi av avtale med ettersøksjeger (Ved jakt på elg, hjort og rådyr), kvittering for bestått skyteprøve dersom du skal jakte med rifle.
Image: Hvilke papirer må du ha med på storviltjakt?
Hvilke dyr og fugler kan en jakte på?
Bare de som i lov er unntatt fra fredningen. Alle landpattedyr, fugler, amfibier, krypdyr og deres reir og bo er i utgangspunktet fredet.
Image: Hvilke dyr og fugler kan en jakte på?
Hvordan må du jakte?
Slik at viltet ikke påføres unødig stress eller skade. Slik at det ikke er farlig for folk, fe og eiendom.
Image: Hvordan må du jakte?
Når kan det åpnes for jakt på en art?
Når arten er tallrik nok. For å forhindre skade på andre arter og eiendom. Når det gir rekreasjon og utbytte.
Image: Når kan det åpnes for jakt på en art?