30 terms

Irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Duine
1 person
Beirt
2 people
Triúr
3 people
Ceathrar
4 people
cúigear
5 people
Seisear
6 people
seachtar
7 people
Ochtar
8 people
Naonúr
9 people
Deichniúr
10 people
Teach sraithe
terraced house
Teach leathscoite
semi-detached house
Teach scoite
detached house
Árasán
Apartment
teach mór millteach
mansion
Teach cúinne
corner house
1-2
Bhliain
3-6
Bliana
7-10
Mbliana
20-90
Bliain
An dtatníonn sé leat
Taitníonn sé liom
An mhaith leat sacar
Ní mhaith liom sacar
Cainteach
chatty
Dílis
loyal
Feargach
angry
Cúthail
Shy
Ceithleach
Selfish
Mímhacánta
dishonest
Gealgháireach
cheerful
Abí
Machore