51 terms

OJ-4

STUDY
PLAY
which
ami, amely
show (somebody) around
körbevezet
bowl
tál
axe
fejsze
habit
szokás
fact
tény
usually
általában
rarely
ritkán
employ
alkalmaz (dolgozót)
rule
uralkodik
success (szök'szesz)
siker
salary
fizetés
stick
pálca; ragaszt
bronze
bronz
as of
tól, től
as of today
mától
whs related
raktárral kapcsolatos
grey
szürke
regarding
kapcsolatban
confirm (kön'főrm)
megerősít, visszaigazol
this
ez
that
az
these (díz)
ezek
those
azok
store
tárol
move
mozgat
directly
közvetlenül
inside
belül
get wet
elázik
can
tud, -hat, -het
proper
megfelelő
circumstance (szőrkömsztensz)
körülmény
as well as
valamint, és
since (szinsz) July
július óta
for a year
egy éve
proposal (pro'pouzöl)
javaslat
mention (mensön)
említ
establish (isz'teblis)
létrehoz, alapít
great (gréjt)
nagy(szerű)
would
-na, -ne
could
tudott, tudna
principle
alapelv
together
együtt
detailed information
részletes info
haulier (ho:liör)
fuvarozó
at the same time
ugyanakkor
ready
kész
add
hozzáad
additional
további
cover
fedez
be worth doing
érdemes csinálni