HTML

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

accessing
hozzáférés
manipulate
manipulál, befolyásol
execute
végrehajt
queries
lekérdezések
against
ellen, szemben
retrieve
visszaszerez
insert
behelyez
update
frissítés
delete
törölni
create
létrehoz
stored
tárolt
procedures/routines
...
Views
nézetek
permissions
engedélyek
manner
mód, módszer
proprietary
szabadalmaztatott
extension
kiterjesztés
store
tárol
collection
gyűjtemény
columns
oszlopok
rows
sorok
consist of
áll valamiből
broke up
szakít, darabol
entities
dolgok
fields
mezők
maintain
fenntart, karbantart, gondoz, eltart (családot), folytat (beszélgetést)
specific
különleges
individual
egyéni
entry
bejegyzés
exists
tartalmaz
result
eredmény, következmény
statement
állítás
perform
...