103 terms

#35 - Geirfa 29 i 35

Geirfa y cwrs ers y sesiwn adolygu diwetha / All the course vocabulary since the last revision session
STUDY
PLAY
enwog
famous
galw
to call
bownd o
bound to
difaru
to regret
byth
never
dyfodol
future
gorffennol
past
cyfoethog
rich
byddar
deaf
os na fyddwn ni
if we won't be
yma
here
yna
there (in sight)
yno
there (not in sight)
gwrywaidd
masculine
benywaidd
feminine
marcie
about
sy
who (which is / are)
pwysleisio
to emphasise
pwyslais
emphasis
niwtral
neutral
trowseri
trousers
caled
hard
morgais
mortgage
hala
to spend
glanhau
to clean
stilo
to iron
ar y chwith
on the left
ar y dde
on the right
yn y canol
in the middle
pa un ..?
which one ..?
diddorol
interesting
cyffrous
exciting
croeso'n ôl
welcome back
mwynhau
to enjoy
annwyl
dear
rhywbryd
sometime
Duw a ŵyr
God knows
sylweddoli
to realise
calon
heart
gorau po gynta
the sooner the better
dy fod ti
that you are
doniol
funny
hawdd
easy (1)
rhwydd
easy (2)
gwreiddiol
original
twyllo
to deceive
rhaglen
programme
rhaglen dda
a good programme
ffilm
film
ffilm ddiddorol
an interesting film
anodd
difficult
diddorol
interesting
anobeithiol
hopeless
i ffwrdd
away (1)
bant
away (2)
gwella
to improve
gwaethygu
to get worse
mor ddoniol
so funny
prysur
busy (1)
bisi
busy (2)
cyfan
whole
sâl
ill
ofnadwy
awful
penwythnos
weekend
perffaith
perfect
gwych
excellent
penwythnos perffaith
a perfect weekend
geni
to be born
magu
to bring up
nes ymlaen
later on
bwrw i lawr
to run over
byw
alive
poen
pain
taro
to strike
coch
red
glas
blue
ysbyty
hospital
Llundain
London
lladd
to kill
tanio
to fire (to set off)
lleidr
thief
lladron
thieves
dal
to catch
cau
to close
ffatri
factory
ffatri fawr
a big factory
lori
lorry
lori goch
a red lorry
croesi
to cross
ffordd osgoi
bypass
ffordd osgoi fach
a small bybass
torri
to break (to cut)
diswyddo
to make redundant
arestio
to arrest
protestiwr
protester
protestwyr
protesters
apelio
to appeal
tyst
a witness
tyst da
a good witness
tystion
witnesses
cyfrifol
responsible
helynt
trouble (affray)
yn ola
finally
OTHER SETS BY THIS CREATOR