29 terms

#37 - Geirfa 36 a 37

Geirfa y cwrs ers y sesiwn adolygu diwetha / All the course vocabulary since the last revision session
STUDY
PLAY
Mae'n gas 'da fi
I hate
dadlau
to argue
bwriadu
to intend
gwneud dolur i
to hurt
anifail
animal
anifail mawr
a big animal
anifeiliaid
animals
cas
nasty
mwya
greatest (most)
hoff
favourite
hoff fwyd
favourite food
na (nag)
than
miliwn
a million
tair miliwn
three million
gair
word
gair da
a good word
geiriau
words
bodlon
content (willing)
esbonio
to explain
am
about (regarding)
pa?
which?
bwriadol
intentional
fel arall
otherwise
tymer
temper
tymer ddrwg
a bad temper
a bod yn onest
to be honest
mynd yn draed moch
to get messy
argyfwng
crisis
argyfwng mawr
a major crisis
OTHER SETS BY THIS CREATOR