47 terms

#39 - Geirfa 36 i 39

Geirfa y cwrs ers y sesiwn adolygu diwetha / All the course vocabulary since the last revision session
STUDY
PLAY
Mae'n gas 'da fi
I hate
dadlau
to argue
bwriadu
to intend
gwneud dolur i
to hurt
anifail
animal
anifail mawr
a big animal
anifeiliaid
animals
cas
nasty
mwya
greatest (most)
hoff
favourite
hoff fwyd
favourite food
na (nag)
than
miliwn
a million
tair miliwn
three million
gair
word
gair da
a good word
geiriau
words
bodlon
content (willing)
esbonio
to explain
am
about (regarding)
pa?
which?
bwriadol
intentional
fel arall
otherwise
tymer
temper
tymer ddrwg
a bad temper
a bod yn onest
to be honest
mynd yn draed moch
to get messy
argyfwng
crisis
argyfwng mawr
a major crisis
ymlacio
to relax
yn llygad ei le
dead right
fan 'na
there
gorfod
to have to
carchar
prison
i mewn
inside
tra
while
wythnos nesa
next week
edrych ar ôl
to look after
dianc
to escape
hala
to send (1)
anfon
to send (2)
rheolwr
manager
wrth fy modd
in my element
cofion cynnes
warm regards
cynnwys
contents
teithio
to travel
sboncen
squash
OTHER SETS BY THIS CREATOR