13 terms

#39 - "Deialog"

The "dialogue" from Uned 39 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Ffred sends a letter.
STUDY
PLAY
Annwyl Sandra
Dear Sandra
Dw i wedi cyrraedd yma o'r diwedd
I've arrived here at last
Mae'r bwyd yn ofnadwy
The food is terrible
a'r ystafell yn rhy fach
and the room is too small
Dyn ni'n gorfod codi am hanner awr wedi chwech y bore
We have to get up at half past six in the morning
Ces i fy hala i weld y rheolwr
I was sent to see the governor
y bore 'ma
this morning
Cymro Cymraeg yw e
He's a Welsh speaker
ac mae e wrth ei fodd yn siarad Cymraeg â fi
and he's in his element speaking Welsh with me
Bydda i gartre erbyn dydd Iau
I will be home by Thursday
Felly, gobeithio bod popeth yn iawn
So, hope everything's ok
Cofia hala llythyr ata i
Remember to send me a letter
Llawer o gariad
Lots of love
OTHER SETS BY THIS CREATOR