NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. apparently
 2. involvement
 3. anticipate
 4. itinerant
 5. unlikely
 1. a předvídat
 2. b zřejmě, podle všeho
 3. c zapojení
 4. d nepravděpodobný
 5. e kočovník

5 Multiple choice questions

 1. pomocný
 2. nabízet
 3. smyslové vnímání
 4. soběstačný
 5. neomezený

5 True/False questions

 1. amalgamtalent

        

 2. demandingnáročný

        

 3. barragepříval, palba

        

 4. uncertaintymimochodem

        

 5. strengthenposilovat