10 terms

Sfi-undervisning

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

multimodalitet
en kombination av text, bild, rörliga animationer och ljud
app
ett tillämpningsprogram för mobila enheter
digitala resurser
allt digitalt material som kan användas i undervisningen och för lärande
digitala medier
plattformar och verktyg för kommunikation, skapande och publicering
podd
en ljudfil för publicering på internet
qr-kod
en tvådimensionell rutkod för optisk avläsning av t.ex. en länk
skärmdump
en ögonblicksbild av dator- eller mobilskärmen
skärminspelning
en funktion som gör det möjligt att spela in det som sker på en digital skärm
talsyntes
omvandlar text till syntetiserat tal
url
webbadress, länk