INTA - Antidumping (FR-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

clause d'expédition
szállítási záradék
distorsions structurelles du marché des matières premières
nyersanyagokkal kapcsolatos strukturális torzulások
dumping illégal
jogellenes dömping
dumping prejudiciaire
kárt okozó dömping
efficacité des instruments
eszközök eredményessége
lois omnibus sur le commerce
kereskedelmi gyűjtőjavaslat
menace de rétorsion
megtorló intézkedés
mondialisation élevé de la chaîne de valeur
globalizált értéklánc
qualité de l'échantillonnage
jobb mintavétel
réexamen au titre de l'expiration des mesures
hatályvesztési felülvizsgálat
règle du droit moindre
alacsonyabb vám szabálya
règlement antidumping et le règlement antisubventions
dömpingellenes és a szubvencióellenes szabályok
remboursement de droits perçus
ideiglenes vámok visszatérítése
rétorsion croisée
keresztretorzió
rétorsion intersectorielle
ágazatközi megtorlás