6 terms

Every

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Zmieniać pościel
to change the sheets
wykonywać prace domowe
to do household chores
Odebrać dzieci ze szkoły
fetch/collect the children from school
Wykąpać dzieci
give the children their bath
Wynieść śmieci
put the rubbish out
Wywiesić pranie
put the washing out/hang out the washing