6 terms

Every

STUDY
PLAY
Zmieniać pościel
to change the sheets
wykonywać prace domowe
to do household chores
Odebrać dzieci ze szkoły
fetch/collect the children from school
Wykąpać dzieci
give the children their bath
Wynieść śmieci
put the rubbish out
Wywiesić pranie
put the washing out/hang out the washing
OTHER SETS BY THIS CREATOR