13 terms

Verb

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Zaprosić kogoś na randkę
ask sb out
troszczyć się o kogoś
care for sb
Zakochać się w kimś
fall for sb
Pokłócić się z kimś
fall out with sb
Dobrze się z kimś rozumieć
get on with sb
powracać wspomnieniami do czegoś
look back on sth
Gardzić kimś
look down on sb
Podziwiać kogoś
look up to sb
Pogodzić się z kimś
make up with sb
Polegać na kimś
rely on sb
Rozwiązać problem
sort out a problem
Rozstać się
to split up
Ganić
tell sb off