17 terms

Język niemiecki podstawowe czasowniki

Podstawowe czasowniki
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

lesen
czytać
schreiben
pisać
verstehen
rozumieć
hören
słyszeć, słuchać
öffnen
otwierać
üben
ćwiczyć
haben
mieć
sein
być
arbeiten
pracować
machen
robić
lernen
uczyć się
gehen
iść
lehren
uczyć kogoś
malen
malować
erzählen
opowiadać
spielen
grać
sprechen
mówić