100 terms

History ESP: October-November 2010

Karinthy year9 ESP: History (szaknyelv) 2010
STUDY
PLAY
acronym
mozaikszó
piece together
összerak, összeilleszt
special
különleges
purpose, aim, goal
cél
medieval
középkori
Prehistory
őskor, őstörténet, történelem előtti idők
expert
szakértő, hozzáértő
dedicated
elhivatott
Antiquity, Ancient Times
ókor
the Modern Age
újkor
the Middle Ages
középkor
Anno Domini
In the year of our lord, időszámításunk szerint
Before Christ
időszámításunk előtt
annual
éves, évenként
anniversary
évforduló
empire
birodalom
the Fall of the Western Roman Empire
A Nyugatrómai Birodalom bukása
Great River Valley Civilisations
folyó menti/völgyi civilizációk
valleys
völgyek
century
század
forgery
vasmegmunkálás
advantage
előny
harvest
aratni
blacksmith
kovács
minerals
ásványok
river valley civilizations
folyamvölgyi civilizációk
along
(vlmi) mentén
iron ore
nyers vas
attachment
csatolmány
ingredients
hozzávalók
to cultivate lands
földet művelni
do agriculture
mező gazdasági munkát végezni
gathering
gyűjtés, gyűjtögetés
copper
réz
bronze
bronz
tin
ón
iron
vas
steel
acél
tribe
törzs
nomad
nomád
division
megoszlás
society
társadalom
labour
munka
profession
szakma
record
feljegyezni vlmit
calendar
naptár
cave paintings
barlang rajzok
division of labour
munkamegosztás
diary
napló
letter
levél
manuscript
kézirat (hivatalos)
inscription
véset, felirat
material heritage
anyagi örökség/tárgyi emlék (objects)
intellectual heritage
szellemi örökség (oral tradition)
oral tradition
szájhagyomány
written
írott
non-written
íratlan
coins
pénzérmék
medals
érmék, ékszerek, rangjelzések
flag
zászló
fossil
kövület
remains of dead animals and plants
scribe
lekörmöl, leír
legend
legenda
folklore
népi hagyomány alkotta dolgok
ballad
ballada
coat of arms
címer
song
dal
artefact
lelet
finding
lelet
artefact/artifact
lelet, mint maga a tárgy
remain
maradvány
fossil
kövület
jigsaw
puzzle
tapestry
falikárpit
armour
páncél
chain mail
vasing
horse
weapon
fegyver
fight
harc
normans
normannok
fabric
ruhaanyag
carpet on the wall
faliszőnyeg
to use of metal
fémet használni
to make out
kivenni
to make out the difference
kivenni a különbséget
to distinguish
megkülönböztet
wandering
vándorlás
supernatural
természetfeletti
predict
kiszámítani, megjósolni
religious practice
vallási gyakorlat
polytheism
többistenhit
monotheism
egyistenhit
beliefs
ideas or theories about the natural or supernatural world that are not supported by objective or factual evidence , hiedelem
spirit
szellemi lény
ghost
kísértet
chipped stone tools
pattintott kőeszközök
polished stone tools
csiszolt kőeszközök
agriculture
mezőgazdaság
settled way of life
letelepedett életmód
government
kormányzat