43 terms

Irish

Cáca Milis le Brian Lynch
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Crualacht
Cruelty
Líonann sé an carráiste le torann
He fills the carriage with noise
Amascaí
Awkward
Bhata siuíl
Walking stick
Déistin
disgust
Ag slogadh
Slurping
Ag alpadh
gulping
ag prislíneach
dribbling
Maílís
Malicious
saonta
naive
leochaileach
vulnerable
ag brath ar
depending on
ag insint bréige
telling lies
péist sa cháca
worm in the cake
fuaimrian an scannáin
soundtrack of film
An eifeachtach
Very effective
Cúramoir
Carer
Cantalach
cranky
imni
worried
Ciúnas
quiet
ciotach
awkward
Dall
Blind
Tá gearranaíl air
He's short of breath
análoir
inhaler
Na radhairc
views
iarann
Asks
Insíonn sí breag do Paul
Tells a lie to Paul
Tagann taom asma air
He has an asthma attack
Sult mailíseach
malicious pleasure
cruachás
hardship
Freastalaí
waiter
míthrócaireach
unmerciful/merciless
Brúnn sé
he pushes
Diúltaíonn sí go borb
She refuses sharply
samhnas
disgust
cumann sí
She composes
creideann sé
he believes
Bogann sé
he moves
Ag fulaingt
suffering
Analú
Breathe
Ag faíl bháis
Dying
Ag lorg
looking for
marbh
dead