Fysikk kapittel 5, LYD, LYS & BØLGER

Amplitude
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
Amplitude
Det største positive utslaget. Fra midten av bølgen til opp.
Svingninger
En periodisk bevegelse mellom to ytterstillinger. Noe gjentar seg med jevne mellomrom. f.eks. en disse som svinger. Svinger, men brer seg ikke og dermed kommer den ikke bort til deg.
Periode
Det samme som svingetid. Tiden fra svingingen er i en tilstand til neste gang svingingen er i samme svingetilstand.
Symbol - T
Fase
Svingetilstanden går igjen med jevne mellomrom langs bølgene, betyr at de har samme utslag og svingeretning til samme tid.
Resonans
Når et svingesystem blir påvirket av en periodisk kraft med samme frekvens som systemets egenfrekvens = resonans. Svingningene får dermed større amplitude.
Egenfrekvens
Frekvensen et svingesystem får når det svinger fritt.
Bølger
Svingninger som brer seg rundt i rommet. Transport av energi, energien kommer fra bølgekilden.
Tversbølger
Bølger som beveger seg opp og ned - utslaget skjer på tvers av retningen bølgen brer seg i.
Langbølger
Bølger som beveger seg fram og tilbake - utslaget skjer langs fartsretningen. Vi får fortetninger og fortynninger.
Mekaniske bølger
Bølger som brer seg gjennom faste stoffer, væsker og gasser. Eks. lydbølger - uten stoff blir det ikke lyd.
RefleksjonNår lyset treffer en gjenstand og kastes tilbake, sier vi at lyset blir reflektert. Refleksjonsvinkel = innfallsvinkelBrytning av bølgerEt fenomen der bølgene forandrer seg/skifter retning. Kommer av at bølgefarten forandrer seg når den går fra et medium (stoff) til et annet. Vannbølger går saktere jo grunnere det er.BrenningerFordi vannbølger går saktere når det er grunt, har bølgetoppene større fart enn bølgedalene.Brytning av lysBrutt på samme måte som vannbølger. Lysstrålen blir brutt mot innfallsloddet når den går fra et tynnere til et tettere stoff. Det gjør at lyset blir forsinket. Farten blir mindre i det tetteste stoffet. Jo smalere spalte, jo bredere lysflekk.BøyningBølger som treffer en smal åpning, blir bøyd og brer seg som sirkelbølger bak åpningen. Om bølgene blir tydelig bøyd eller ikke, avhenger av hvor bred åpningen er i forhold til bølgelengden. Jo mindre bredde i forhold til bølgelengden, jo tydeligere bøyning.InterferensTo bølger interferer når de er på samme sted samtidig og lager én enkelt bølge. Det samlede bølgeutslaget er da lik summen av utslagene til hver bølge.Konstruktiv interferensBølgene forsterker hverandre. Bølgene i begge bølgene møtes i samme fase og vi får dermed stor bølgeamplitude.Destruktiv interferensBølgene svekker hverandre. Bølgene møtes i motfase og bølgeamplituden blir null.LydbølgerPeriodiske lydsvingninger gir toner. Lydsvinginger som ikke er periodiske, gir støy. Vibrasjoner - raske svingninger som skaper fortetninger og fortynninger (langbølger). Trykkvariasjonene treffer øret og får trommehinnen til å vibrere med samme frekvens. Lydfarten er 343m/s.LysLysfarten er 3*10^8m/s. Høyeste farten i universet.Koherente bølgekilder2 bølgekilder som svinger i takt med samme frekvens. Interferens.LikevektsstillingDer gjenstanden er når den står i ro i en periode.