Mandarin

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Yan jing
Eyes
Zui ba
Mouth
Ya chi
Tooth
Tui
Legs
Shou
Hand
Jiao
Foot
Shen ti
Body
Niu
Ox
Yang
Goat
Hou
Monkey
Shu
Belong to zodiac animals
shi
Is am are
De
Possessive