24 terms

na 6 !!!

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Appearance
wygląd zewnętrzny
occupation
zawód
preference
preferencja
stand up from the crowd
wyróżnić się z tłumu
strengthen
wzmocnić
identity
tożsamość
equal
równy
to put out fire
gasić ogień
instantly
natychmiast
recognizable
rozpoznawalni
royal
królewski
wedding
bride
panna młoda
groom
pan młody
honeymoon
miesiąc miodowy
tartans
tkanina w kradke
date back
datować się na ...
century
wiek
fit in
dopasować się
conventional
tradycyjny
push boundaries
przesuwać granice
designer
projektant
including
łącznie z / między innymi
trilby
kapelusz filcowy

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.