Roman Republic I.

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

legion
légió
heavily armed foot soldier
nehézfegyverzetű gyalogos katona
infantry
gyalogság
cavalry
lovasság
century
század
the Gauls
gallok
to sack -ed, -ed
kifoszt, kirabol
Pyrrhic victory
Pürroszi győzelem
master
ura vminek
full citizen
teljes jogú polgár
half-citizen
nem teljes jogú polgár
to appeal for justice -ed, -ed
igazságszolgáltatásért folyamodni
ally
szövetséges
treaty of friendship
barátsági szerződés
high priest
főpap
to retreat -ed, -ed
meghátrál
tribune
néptribunus
arbitrary
önkényes
interest
érdek
Laws of the Twelve Tables
Tizenkét táblás törvények
to display -ed, -ed
bemutat, kiállít
regulation
szabályozás
civil law
polgárjog
criminal law
büntetőjog
trial procedure
bírósági eljárások
benefit
előny
code of laws
törvénykönyv
law-enforcer
törvények végrehajtatói
responsibility
felelősség
to obey -ed, -ed
engedelmeskedik
to overweigh -ed, -ed
túlsúlyban van
capital conviction
halálbüntetés
census
vagyon összeírás
register
nyilvántartási jegyzék
morality
erkölcsösség
claim
követelés
to put into practice
gyakorlatba áthelyez
to issue -ed, -ed
kiad
Licina-Sextia Laws
Licinus-féle törvények
to intend -ed, -ed
szándékozik
to ignore -d, -d
semmibe vesz
pasture
legelő
to stipulate -d,-d
szerződésben / törvényben megállapít
equality
egyenlőség
OTHER SETS BY THIS CREATOR