40 terms

centrala begrepp: lag och rätt

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

regler
saker man får och inte får göra. Såsom att du inte får tackla någon på fotbollsmatchen eller att du inte får ha keps på dig i klassrummet.
normer
oskrivna regler. Såsom att man ska resa på sig på bussen för att lämna platsen till en äldre person.
lagar
bestämda av riksdagen och det är straffbart att bryta mot dem. Såsom att man inte får råna eller misshandla någon.
rättsstat
Sverige är det, det betyder att alla är lika inför lagen och att alla som har blivit dömda har rätt till att få sin dom prövad i en domstol.
juridik
läran om lagar och hur dem ska följas
straffmyndig
när man fyller 15 år blir man straffmyndig och det innebär att du kan dömas för de brott du begår. Om du är under 15 kan du inte dömas för de brott du begått utan istället kopplas de sociala myndigheterna in.
brottsoffer
personen som har råkat ut för ett brott.
åtalad
personen som är misstänkt för ett brott
förundersökning
första steget i en utredning. Oftast börjar polisen med att förhöra personer och att samla bevis.
förhör
polisen "intervjuar" personer angående brottet.
husrannsakan
polisen genomsöker en misstänkts bostad i jakt på bevis.
anhållen
om en polis har gripit en person kontaktar de en åklagare som får anhålla den gripna. Det betyder att man frihetsberövar personen under cirka 3 dagar. Under den tiden letar polisen efter bevis som kan knyta den anhållna till brottet som begåtts.
häktad
när en person varit anhållen och om det finns tillräckligt med bevis går åklagaren till domstol där det beslutas om en person ska häktas. om man blir häktad blir man frihetsberövad i högst 14 dagar. När de 14 dagarna har gått måste man gå till en domstol och omhäkta personen.
nämndeman
arbetar i tingsrätten tillsammans med en domare. Måste vara över 18 år och svensk medborgare. Tillsammans med domaren dömer de tre nämndemännen i tingsrätten.
målsägande
kallas brottsoffret för i rätten.
advokat
en jurist som arbetar för den åtalade.
åklagare
arbetar för målsägande och är den som ska ta fram bevis för att den åtalade ska bli dömd.
tilltalad
kallas den person som är anklagad för brottet i rätten.
vittne
är en person som känner till saker som är viktiga för rättegången.
mened
om man ljuger i rätten, olagligt.
tingsrätten
här hamnar alla mål först.
hovrätten
om den tilltalade överklagar sin dom prövas den igen här.
högsta domstolen
finns i Stockholm och om en dom överklagas från hovrätten hamnar ärendet här.
påföljd
ett annat ord för straff
penningböter
innebär att man döms till att betala en fast summa. Kan dömas direkt av polisen, tex vid fortkörning.
dagsböter
innebär att man döms till X antal dagar då man får betala sin dagsinkomst. Denna böter varierar alltså beroende på hur hög lön man har och döms ut av en domstol.
villkorlig dom
innebär att den dömda hamnar i straffregistret, men att man inte blir dömd till böter eller fängelse. men om den dömde begår ett nytt brott inom två år kommer domstolen att räkna in det första brottet i straffregistret.
skyddstillsyn
innebär att den dömde inte blir dömd till fängelse utan hen kan röra sig fritt i samhället men hen är övervakad av en övervakare som hen måste träffa med jämna mellanrum. Om ett nytt brott sker under tiden så riskerar personen fängelse.
samhällstjänst
innebär att den dömde får jobba av sitt straff. Det kan vara att rensa ogräs i praken eller plocka skräp. Den dömde får ingen lön för sitt arbete.
livstids fängelse
det är en dom som innebär att den dömde blir dömd till minst 18 års fängelse.
kriminalvården
är den myndighet som har hand om fängelser och övervakning av de personer som är dömda till skyddstillsyn.
intern
kallas de personer som sitter i fängelse.
vittneseden
att lova att berätta hela sanningen, utan att lägga till, förändra eller tiga om några.
signalement
beskrivning av något. ordet används ofta i vittnesredogörelse eller i polisutredningar.
gärningsman
den som begår brottet enligt polisutredningen.
fotboja
en digital övervakning som en kan dömas till, sätts fast på foten/benet.
stöld
att ta någon annans sak utan lov för att behålla det.
snatteri
att ta något utan att betala (till ett värde mindre än 800 kr)
notarie
sekreterare i domstolen, person som studerat juridik.
häleri
att gömma, köpa eller sälja stulna varor