15 terms

TEKNIK Viktiga begrepp inför begrepps provet

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Tryckkraft
Är en kraft som trycker på någonting t.ex. när man trycker upp dörren med handen.
Tryckhållfasthet
Hur bra eller dåligt ett material kan tåla tryck.
Dragkraft
En kraft som drar i någonting som t.ex. en dragkamp mellan olika personer.
Balk
Är en avlång konstruktion som används i bygge. Det används till att t.ex. bygga broar och tak. Trä, betong och järn är exempel på material som man kan använda för att göra ______.
Veckning
Är när ett material pressas ihop och böjs. Då får materialet flera upphöjningar.
Korrugering
Är när man ger en tunn metallplåt, en plastskiva eller ett papper en vågform. Då blir materialet styvare och starkare.
Fackverk
Det är en konstruktion som består av flera trianglar och ibland fyrhörningar som kopplas samman vilket gör konstruktionen starkare.
Elastisk
Ett _________ material är ett töjbart material. Ett ___________ material får tillbaka sin ursprungliga form när den har blivit utsatt för en kraft.
Plastisk
Ett material som är ________ är ett material som är formbart.
Brottgräns
Den maximala belastningen som ett material klarar av när det utsätts för sträckning eller dragning innan det går sönder.
Hårdhet
En egenskap hos olika material som handlar om hur bra materialet motstår repor.
Korrosion
En kemisk reaktion mellan ett material och dess omgivande miljö.
Svetsning
Är när man hettar upp metaller och sammanfogar dom genom att smälta dom tillsammans.
Brospann
Den delen av en bro som ligger mellan två stödpunkter.
Stomme
Är en bärande ställning, t.ex. en ben______ eller byggnads______.