17 terms

#40 - "Deialog" (Llythyr Sandra)

The "dialogue" from Uned 40 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Sandra's letter to Ffred.
STUDY
PLAY
Diolch am dy lythyr
Thanks for your letter
Paid poeni am y ci
Don't worry about the dog
Mae e'n gwella
He's getting better
Dyw Gordon ddim cystal
Gordon isn't so well
Mae e yn yr ysbyty o hyd
He's still in hospital
Mae e'n grac iawn
He's very angry
Achos mod i'n mynd i adael
Because I'm going to leave
Ddylwn i ddim bod wedi dweud wrtho fe
I shouldn't have told him
Tra oedd e'n dost
While he was ill
Ond mae'n rhy hwyr nawr
But it's too late now
Gyda llaw
By the way
Dw i wedi bwcio gwyliau i ni'n dau
I've booked a holiday for the two of us
Pan fyddi di wedi dod ma's
When you will have come out
Wythnos yn Tenerife
A week in Tenerife
Bydda i wrth ddrws y carchar
I'll be at the prison door
Erbyn saith o'r gloch
By seven o'clock
Cofion
Regards
OTHER SETS BY THIS CREATOR