11 terms

Att jobba i Sverige 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

En ekonomi
Inkomster och utgifter, pengar
att försörja sig
att kunna betala sina räkningar
heltid, 100%
när man jobbar 40h i veckan
deltidsanställd
när man jobbar mindre än 100%
obekväm arbetstid
arbete på kvällar, helger och nätter
avtalsenlig lön
en rätt lön
en bruttolön
lönen före skatt
en nettolön
lönen efter skatt
ungefär
cirka, inte precis
ett kuvert
det man lägger ett brev i
en brevlåda
där posten läggs