11 terms

Att arbeta i Sverige 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

en fackförening
de som hjälper arbetstagarna med problem
rättighet
något man får göra
en bransch
ett område, t ex databranschen
opolitisk
man tillhör inget parti
ett anställningsavtal
en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare
att jobba svart
att jobba utan anställningsavtal och inte betala skatt
sämre
"dåligare"
en pension
pengarna man får som pensionär
att deklarera
att redovisa inkomst och utgift
en deklaration
det du skickar till skattemyndigheten om inkomst och skatt
att följa
att komma efter någon
OTHER SETS BY THIS CREATOR