107 terms

Arany János: Toldi - ritka, régies szavak

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

"szík sarja"
levágott gabona töve
"tors"
lekaszált gabonának földben maradt csonkja
"gém"
a gémeskút felső, kinyúló, mozgatható része
"delel"
déli pihenőt tart
"vendégoldal"
szekér két oldalára erősítet hosszú rúd
"legénytoll"
serkedő bajusz és szakáll
"nádor"
a király után a legmagasabb közjogi méltóság
"kolcsagos"
kócsagtollas
"kolonc"
nehezék a kútgém végén
"félakós"
kb. 25 literes
"csobolyó"
lapos hordó
"hű-hó"
felhajtás
"tor"
a halott emlékére rendezett lakoma
"renyhe"
lusta, tunya
"katlan"
tűzhely
"a munka dandárja"
a munka neheze, java
"léha"
gyáva, henye
"lebzsel"
dologtalanul tölti az idejét
"csihés"
akiből tréfát, csúfot űznek
"juss"
jogos örökség
"szélütés"
agyvérzés, gutaütés
"ítéletnapig"
nagyon sokáig, a végtelenségig
"rudat hány"
dárdákat hajítva versing
"kötődik"
kötekszik
"telek lábja"
a telek alsó része
"nagyfejű"
hetvenkedő
"Sámson"
az Ószövetség rendkívüli erejű hőse, a filiszteusok ádáz ellenfele
"pogány"
hitetlen
"olajütő"
olajat sajtoló gép
"keserűli"
keservesen siratja
"elveszet"
halálát akarja, halálán munkálkodik
"ír"
gyógykenőcs, gyógyír
"ér"
kis patak
"toportyán"
réti farkas
"szárcsa"
fekete vízimadár
"bibic"
hegyes bóbitájú vízimadár
"szolgám"
kedveskedő megszólítás ifjabbhoz
"kisebbik gazda"
a gazda fia vagy öccse
"ostoros gyerek"
kisbéres, pásztorfiú
"tengeri"
kukorica (ami Amerikából származik)
"penna"
toll
"káka"
sásféle vízinövény
"villás"
villával dolgozó béres
"petrence"
szálas takarmányból két rúdon (esetleg egy villával) vihető kisebb rakás, csomó
"bocskor"
bőrszíjjal fölerősíthető lábbeli
"bitangul"
gazdátlanul, elcsavarogva
"csecsszopó"
csecsemő
"szalonnás ruha"
darabka vászon a tarisznyában
"bakacsin"
ravatal bevonására használt fekete posztó
"kapat"
idomít
"avas"
korhadt, megromlott (pl. vaj)
"csoroszlya"
utálatos vénasszony
"pára"
élet, életerő, lélek, lélegzet
"szemöldökfa"
ajtókeret felső, vízszintes fája
"félsz"
félelem
"szín"
nyitott oldalú épületrész (pl. kocsiszín)
"nyoszolya"
ágy
"kegyelmed"
tisztelettudó megszólítás
"kicsinyég"
kis ideig
"szakmány módra"
elszámolva, szűkre szabva
"miá"
miatt
"szérű"
cséplőhely (ahol a gabonát cséplik)
"megszakad a lépe"
belepusztul
"tornác"
falusi ház nyitott oldalú, gyakran oszlopos, folyosószerű része
"istennyila"
villám
"estenden"
alkonyatkor, estefelé
"juházik"
csillapodik, megjuhászkodik
"öklelődzik"
szúrófegyverrel viaskodik
"pór"
paraszt
"atyafi, atyám fia"
testvér, testvérem
"szügy"
négylábú állat két mellső láb közti része
"mar"
négylábú állat lapocka fölött kidomboródó része
"fehérnép"
nők
"pelyva"
a gabonaszemet borító, csépléskor leváló levélkék neve
"lenyügöz"
lefog, kiköt
"ágas"
két vagy három ágban végződő tartóoszlop
"imette"
ébren
"dőzsöl"
mértéktelenül mulat, dáridózik, tivornyázik
"abrak"
szemes takarmány
"kápa"
a nyereg elöl és hátul felmagasodó része
"madár-látta"
kintről, a mezőről (vissza)hozott
"átalvető"
a ló hátán átvetve hordott tarisznya
"viszket a tenyere"
reméli, hogy pénzt fog kapni
"csapszék"
kocsma
"mécs"
mécses
"icce"
űrmérték, a Toldi írásakor Mo-n kb. nyolc deciliter
"pint"
űrmérték, a Toldi írásakor Mo-n kb. másfél liter
"csapláros"
kocsmáros, a kocsma férfi italmérője
"szurdék"
zug
"piros kaláris"
piros korall
"dolmány"
testhez simuló, csípőig érő zsinóros zubbony
"paszománt"
ruhát díszítő zsinór
"sallangos"
keskeny szíjakból font, rojtos
"bátor"
ámbátor, ámde
"rengő"
kárpitozott szék
"kipitykéz"
kigomboz, gombokkal ellát
"szinte"
szintén, ugyancsak
"marhája"
vagyona
"apród"
katonatiszt szolgája, hadsegéd
"alamizsna"
koldusnak juttatott csekély adomány
"íziben"
hamarjában, azonnal
"örűltenek"
(kár)örvendtek
"sajka"
hadihajó, edény
"öröklevél"
végrendelet
"hópénz"
havi zsold, katona havi fizetése
"Dárius kincse"
mérhetetlen kincs (Dárius perzsa király nevéről)
"együgyű"
egyszerű, butácska, ütődött