66 terms

Enkun verbit 1-66

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

be, was/were
olla, oli
begin, began
alkaa, alkoi
buy, bought
ostaa, osti
blow, blew
puhaltaa, puhalsi
build, built
rakentaa, rakensi
break, broke
rikkoa, rikkoi
bring, brought
tuoda, toi
catch, caught
ottaa kiinni, otti kiinni
draw, drew
piirtää, piirsi
choose, chose
valita, valitsi
do, did
tehdä, teki
come, came
tulla, tuli
cut, cut
leikata, leikkasi
cost, cost
maksaa, maksoi
drink, drank
juoda, joi
find, found
löytää, löysi
fight, fought
tapella, tappeli
fall, fell
pudota, putosi
feel, felt
tuntea, tuntui
eat, ate
syödä, söi
drive, drove
ajaa, ajoi
fly, flew
lentää, lensi
grow, grew
kasvaa, kasvoi
get, got
saada, sai
give, gave
antaa, antoi
go, went
mennä, meni
forget, forgot
unohtaa, unohti
have, had
olla omistaa, oli
hit, hit
lyödä, löi
leave, left
jättää, jätti
hear, heard
kuulla, kuuli
know, knew
tuntea, tunsi
learn, learnt
oppia, oppi
hold, held
pitää kiinni, piti kiinni
keep, kept
pitää, piti
pay, paid
maksaa, maksoi
meet, met
tavata, tapasi
read, read
lukea, luki
make, made
tehdä, teki
lose, lost
kadottaa, kadotti
lay, laid
laittaa, laittoi
let, let
antaa/sallia, antoi/salli
sell, sold
myydä, möi
run, ran
juosta, juoksi
ride, rode
ratsastaa, ratsasti
send, sent
lähettää, lähetti
see, saw
nähdä, näki
say, said
sanoa, sanoi
ring, rung
soittaa puhelimella, soitti puhelimella
sleep, slept
nukkua, nukkui
shut, shut
sulkea, sulki
stand, stood
seisoa, seisoi
speak, spoke
puhua, puhui
spend, spent
viettää, vietti
sing, sang
laulaa, lauloi
sit, sat
istua, istui
think, thought
ajatella, ajatteli
teach, taught
opettaa, opetti
swim, swam
uida, ui
tell, told
kertoa, kertoi
take, took
ottaa, otti
write, wrote
kirjoittaa, kirjoitti
wear, wore
pitää yllä, piti yllä
win, won
voittaa, voitti
wake, woke
herätä, heräsi
throw, threw
heittää, heitti