66 terms

Enkun verbit 1-66, kolmas muoto

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

be, was/were, been
olla, oli, ollut
begin, began, begun
alkaa, alkoi, alkanut
buy, bought, bought
ostaa, osti, ostanut
blow, blew, blown
puhaltaa, puhalsi, puhaltanut
build, built, built
rakentaa, rakensi, rakentanut
break, broke, broken
rikkoa, rikkoi, rikkonut
bring, brought, brought
tuoda, toi, tuonut
catch, caught, caught
ottaa kiinni, otti kiinni, ottanut kiinni
draw, drew, drawn
piirtää, piirsi, piirtänyt
choose, chose, chosen
valita, valitsi, valinnut
do, did, done
tehdä, teki, tehnyt
come, came, come
tulla, tuli, tullut
cut, cut, cut
leikata, leikkasi, leikannut
cost, cost, cost
maksaa, maksoi, maksanut
drink, drank, drunk
juoda, joi, juonut
find, found, found
löytää, löysi, löytänyt
fight, fought, fought
tapella, tappeli, tapellut
fall, fell, fallen
pudota, putosi, pudonnut
feel, felt, felt
tuntea, tuntui, tuntenut
eat, ate, eaten
syödä, söi, syönyt
drive, drove, driven
ajaa, ajoi, ajanut
fly, flew, flown
lentää, lensi, lentänyt
grow, grew, grown
kasvaa, kasvoi, kasvanut
get, got, got
saada, sai, saanut
give, gave, given
antaa, antoi, antanut
go, went, gone
mennä, meni, mennyt
forget, forgot, forgotten
unohtaa, unohti, unohtanut
have, had, had
olla omistaa, oli, ollut
hit, hit, hit
lyödä, löi, lyönyt
leave, left, left
jättää, jätti, jättänyt
hear, heard, heard
kuulla, kuuli, kuullut
know, knew, known
tuntea, tunsi, tuntenut
learn, learnt, learnt
oppia, oppi, oppinut
hold, held, held
pitää kiinni, piti kiinni, pitänyt kiinni
keep, kept, kept
pitää, piti, pitänyt
pay, paid, paid
maksaa, maksoi, maksanut
meet, met, met
tavata, tapasi, tavannut
read, read, read
lukea, luki, lukenut
make, made, made
tehdä, teki, tehnyt
lose, lost, lost
kadottaa, kadotti, kadottanut
lay, laid, laid
laittaa, laittoi, laittanut
let, let, let
antaa/sallia, antoi/salli, antanut/sallinut
sell, sold, sold
myydä, möi, myynyt
run, ran, run
juosta, juoksi, juossut
ride, rode, ridden
ratsastaa, ratsasti, ratsastanut
send, sent, sent
lähettää, lähetti, lähettänyt
see, saw, seen
nähdä, näki, nähnyt
say, said, said
sanoa, sanoi, sanonut
ring, rang, rung
soittaa puhelimella, soitti puhelimella, soittanut puhelimella
sleep, slept, slept
nukkua, nukkui, nukkunut
shut, shut, shut
sulkea, sulki, sulkenut
stand, stood, stood
seisoa, seisoi, seisonut
speak, spoke, spoken
puhua, puhui, puhunut
spend, spent, spend
viettää, vietti, viettänyt
sing, sang, sung
laulaa, lauloi, laulanut
sit, sat, sat
istua, istui, istunut
think, thought, thought
ajatella, ajatteli, ajatellut
teach, taught, taught
opettaa, opetti, opettanut
swim, swam, swum
uida, ui, uinut
tell, told, told
kertoa, kertoi, kertonut
take, took, taken
ottaa, otti, ottanut
write, wrote, written
kirjoittaa, kirjoitti, kirjoittanut
wear, wore, worn
pitää yllä, piti yllä, pitänyt, yllä
win, won, won
voittaa, voitti, voittanut
wake, woke, woken
herätä, heräsi, herännyt
throw, threw, thrown
heittää, heitti, heittänyt