50 terms

B-VCA Borden

borden B-VCA
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

brandmelder
brandslang
biologisch gevaar
explosie gevaar
bijtend corrosief
bijtend corrosief
explosieve zone
brandbaar
gasfles aanwezig
elektrische spanning
laserstraal
oxiderend
roken verboden
verboden met water te blussen
geen toegang voor onbevoegden
individueel veiligheidsharnas verplicht
gelaatsbescherming verplicht
oogbescherming verplicht
ontvlambare stoffen
lage temperatuur
niet-ioniserende straling
algemeen gevaar
weg naar brandbestrijdingsmiddelen
eerste hulp
nooduitgang
uitgang
gehoorbescherming verplicht
veiligheidsschoenen verplicht
veiligheidshandschoenen verplicht
veiligheidshelm verplicht
handen wassen
vuur, open vlam en roken verboden
verboden voor voetgangers
geen drinkwater
verboden met water te blussen
niet aanraken
verboden voor transportvoertuigen
verboden te roken
verboden om te eten en te drinken
elektrische spanning
draaiende delen
transportvoertuigen
verboden transportvoertuigen
gevaar uitglijden
gevaar hangende last
schadelijke stoffen
nooddouche
oogdouche
branddeken
brandblusapparaat