59 terms

3K- 5Th Edition- Chapter 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

arrest
arresteren
avoid
vermijden
back
achterkant
be involved in
betrokken zijn bij
bit
stukje
cardboard
karton
case
zaak
chase
achtervolging
confused
verward
criminal
crimineel
cyber criminal
internetcrimineel
damage
beschadigen
deny
ontkennen
direction
richting
disappoint
teleurstellen
drive
rijden
employee
werknemer
evil
kwaadaardig
finally
eindelijk
fine
beboeten
get away
ontsnappen
get away with
ermee wegkomen
grab
grijpen
guilty
schuldig
gun
pistool
huge
enorm
innocent
onschuldig
install
installeren
investigation
onderzoek
job
baan
judge
rechter
law
wet
location
locatie
neither
ook niet
noisy
lawaaierig
pickpocket
zakkenroller
pile
stapel
prison
gevangenis
punish
straffen
rather
liever
reliable
betrouwbaar
report
verslag
robbery
overval
rude
onbeleefd
scene
plaats
scientist
wetenschapper
secret
geheim
security
beveiliging
several
verscheidene
signature
handtekening
solve
oplossen
steal
stelen
summary
samenvatting
suspect
verdenken
suspect
verdachte
treat
behandelen
warning
waarschuwing
waste
verspillen
witness
getuige