55 terms

3K- 5Th Edition- Chapter 4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

activity
bezigheid
admit
toelaten
advise
adviseren
along
langs
apply for
solliciteren naar
attend
bijwonen
awake
wakker
beat
beter zijn dan
blame
de schuld geven
check
controleren
circumstances
omstandigheden
communication
communicatie
company
gezelschap
complaint
klacht
confident
zelfverzekerd
convinced
overtuigd
definitely
absoluut
devote to
wijden ... aan
direct
leiden
dull
saai
earn
verdienen
encourage
aanmoedigen
enjoyable
plezierig
except
behalve
following
aanhang
fully
volledig
hire
aannemen
insecure
onzeker
interest
interesse
job interview
sollicitatiegesprek
knock
kloppen
knowledge
kennis
member
lid
necessary
nodig
noise
lawaai
order
bestelling
organise
ordenen
otherwise
anders
part-time job
bijbaan
passionate about
gepassionneerd over
pay
loon
perform
optreden
reason
reden
rough
ruw
run
leiden
save
sparen
show off
opscheppen
solution
oplossing
something
iets
somewhat
een beetje
spare time
vrije tijd
spend time on
tijd besteden aan
stack shelves
vakken vullen
staff
personeel
suit
passen bij