58 terms

3K- 5Th Edition- Chapter 5

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

apparently
blijkbaar
arrange
regelen
available
beschikbaar
chat
kletsen
coastline
kustlijn
consist of
bestaan uit
continent
werelddeel
coral reef
koraalrif
countryside
platteland
crazy
gek
creature
levend wezen
current
stroming
destruction
vernietiging
down-to-earth
nuchter
drought
droogte
earth
aarde
even
zelfs
exchange
uitwisseling
explanation
uitleg
field
veld
fit in
erbij passen
flight
vlucht
flip-flops
slippers
follow
begrijpen
fortune
fortuin
free
gratis
go backpacking
backpacken
heat
hitte
honour
eer
island
eiland
laid-back
relaxed
likewise
insgelijks
musical
muziek-
opponent
tegenstander
outback
binnenland
outdoor
openlucht-
pack
inpakken
past
langs
persuade
overtuigen
picture
foto
prefer
de voorkeur geven aan
previous
vorige
push
duwen
realise
zich realiseren
regret
spijt van hebben
relax
ontspannen
removal van
verhuiswagen
rubbish
rotzooi
settle
zich vestigen
size
grootte
sort out
oplossen
suitable
geschikt
tend to
geneigd zijn om
tiny
erg klein
tyre
band
unforgettable
onvergetelijk
vast
uitgestrekt
wildlife
wildleven