17 terms

עקרונות העזרה הראשונה

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

מהו מתן עזרה ראשונה?
כל טיפול רפואי דחוף הניתן עד להגעה למתקן רפואי, קרוב ככל הניתן לזמן האירוע.
מה המטרות של עזרה ראשונה?
- עצירת התדרדרות מצבו של הנפגע
- הטבת מצבו של הנפגע במידת האפשר
- לדאוג לפינוי לדרג מתקדם יותר
מהו חוק "לא תעמוד על דם רעך"?
חוק זה מחייב כל אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא בסכנה מידית וחמורה לחיו ושלמות גופו, כפי יכולתו וסמכותו ומבלי לסכן את עצמו ואת הזולת
לצורך מילוי חובה בחוק העזרה הראשונה יש להזעיק:
1. משטרה 100
2. מדא 101
3. שירותי הכבאות 102
מהם 4 תפקידי המע"ר?
1. הרחקת מטפלים ונפגעים ממקור סכנה
2. סריקת זירת האירוע (חולה, טראומה...)
3. הזעקת אמבולנס (טלפון ל-101 ודיווח למוקד מדא)
4. לתת טיפול ראשוני בהתאם לידע הנלמד בקורס
מה כוללת סריקת זירת האירוע?
1. חולה: מצב הכרה, תנוחה, רמזים סביבתיים..
2. טראומה: מס' פצועיים, סכנות, מקום שכיבתם, אופי הפציעות
האם מותר לקבוע מוות?
לא
האם מותר לסטור או להכות חולה / נפגע?
לא
האם מותר לשפוך מים על חולה או נפגע?
לא
האם מותר לתת תרופות או למרוח משחות?
לא
האם ניתן לשחרר נפגע ללא המשך טיפול?
לא
האם מותר לחרוג מסמכויות טיפול?
לא
מהי חריגה מסמכות?
ביצוע פעולה או הליך כלשהו שלא נלמדו בקורס ולא הוסכמת לבצע
בעלי התפקידים הרפואיים הם:
1. רופא
2. אחות/אח
3. פאראמדיק
4. חובש בכיר
5. חובש רפואת חירום
6. מגיש עזרה ראשונה
בעת חיוג ל101 להזעקת עזרה ראשונה:
1. ענה על שאלות תורן המוקד בקצרה ובבירור
2. ציין פרטים חשובים:
- מספר טלפון
- מיקום מדויק
- מספר נפגעים
- מצב, גיל
- תלונה עיקרית
מחלות רקע
האם אפשר לנתק את השיחה עם המוקדן מיד לאחר מסירת הפרטים החשובים כדי להתרכז בטיפול בנפגע?
יש לנתק את השיחה רק לאחר שתורן המוקד ניתק!
מהם שלושת הדגשים למתן עזרה ראשונה?
1. הגש עזרה ראשונה ע"פ מה שלמדת ומבלי לחרוג מסמכויותיך
2. שמור על סודיות רפואית
3. שמור על צנעת הפרט