תאריכים חשובים בהיסטוריה של מדינת ישראל

Terms in this set (30)

;