30 terms

תאריכים חשובים בהיסטוריה של מדינת ישראל

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

מהו תאריך הכרזת המדינה וקריאת מגילת העצמאות
14.5.1948
מתי התחילה מלחמת העצמאות?
30.11.1947
מתי הסתיימה מלחמת העצמאות?
20.7.1949
באיזו שנה התקיים מבצע "על כנפי נשרים"? (העלאת יהודי תימן לישראל)
1949
באיזו שנה התקיים מבצע "עזרא ונחמיה"? (העלאת יהודי עירק לישראל)
1950
מתי התקיים מבצע "קדש"?
29.10.1956
מתי התקיים משפט הייכמן?
1961
מתי הוקם המוביל הארצי?
1964
מתי החלה מלחמת ששת הימים?
5.6.1967
באיזה תאריך התקיים שחרור ירושלים?
7.6.1967
מתי הוקמה הטלויזיה הישראלית?
1968
מתי החלה מלחמת יום הכיפורים?
6.10.1973
מתי הסתיימה מלחמת יום הכיפורים?
24.10.1973
באיזה תאריך נערך מבצע יונתן?
27.6.1976
מהו התאריך שבו זכינו בפעם הראשונה באלופות אירופה בכדורסל שבה אמר טל ברודי: "אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה. לא רק בספורט. בהכל!"
7.4.1977
באיזו שנה נחתם ההסכם עם מצריים?
26.3.1979
מתי הוחלף מטבע הלירה לשקל?
1980
מתי החל מבצע שלום הגליל?
4.6.1982
מתי נערכה עסקת ג'יברל?
21.5.1985
מתי החלה העלייה הגדולה מברית המועצות?
1989
מהי השנה שבה זכינו במדליה הראשונה באולמפיאדה?
1992
מתי נחתם הסכם השלום עם ירדן?
26.10.1994
באיזה תאריך נרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין?
4.11.1995
באיזה תאריל נמצאה צוללת הדקר?
28.5.1999
באיזה תאריך המריאה לחלל מעבורת קולומביה בה נספה האסטראונאוט הישראלי הראשון אילן רמון?
1.2.2003
באיזה תאריך החלה מלחמת לבנון השנייה?
12.7.2006
באיזו שנה רכשה חברת גוגל את ההמצאה הישראלית אפליקציית ה- WAZE?
2013
מתי נערכה עסקת שליט?
18.10.2011
מתי החל מבצע צוק איתן?
8.7.2014
מתי הסתיים מבצע צוק איתן?
26.8.2014