26 terms

PTÁCI 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

DROZD ZPĚVNÝ
KOS ČERNÝ
BRHLÍK LESNÍ
SÝKORA KOŇADRA
SÝKORA MODŘINKA
SÝKORA PARUKÁŘKA
SÝKORA BABKA
PĚNKAVA OBECNÁ
KRKAVEC VELKÝ
SOJKA OBECNÁ
HOLUB HŘIVNÁČ
KUKAČKA OBECNÁ
RÁKOSNÍK ZPĚVNÝ
ŤUHÝK OBECNÝ
STRNAD OBECNÝ
VRÁNA OBECNÁ
HAVRAN POLNÍ
STRAKA OBECNÁ
KOROPTEV POLNÍ
BAŽANT OBECNÝ
RORÝS OBECNÝ
VLAŠTOVKA OBECNÁ
JIŘIČKA OBECNÁ
SKŘIVAN POLNÍ
VRABEC DOMÁCÍ
VRABEC POLNÍ

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.