78 terms

English Class A2+ - Unit 4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

digital camera
aparat cyfrowy
e-reader
czytnik e-booków
games console
konsola do gier
battery
bateria
keyboard
klawiatura
memory
pamięć
USB port
złącze USB
call a friend
zadzwonić do przyjaciela
check emails
sprawdzać e-maile
download files
pobierać pliki
email address
adres e-mail
make video clips
nagrywać klipy wideo
online
w internecie
plug into
podłączyć do
practical
praktyczny
send messages
wysyłać wiadomości
surf the internet
surfować po internecie
take photos
robić zdjęcie
watch films
oglądać filmy
app
aplikacja
charge
ładować
search engine
wyszukiwarka
waste time
marnować czas
charger
ładowarka
check updates
sprawdzać aktualizacje
collector
kolekcjoner
computer freak
maniak komputerowy
plug in
podłączyć do
send instant messages
wysyłać wiadomości
software
oprogramowanie
top up the phone
doładować konto w telefonie
It cost a fortune
to kosztowało fortunę
shut up
zamknij się
cassette
kaseta magnetofonowa
check out
sprawdzić
desktop computer
komputer stacjonarny
give up
poddać się
hang up
rozłączyć się
keep in touch
być w kontakcie
look for
szukać
a record
płyta
to record
nagrywać
switch on
włączyć
switch off
wyłączyć
unfortunately
niestety
can't stand
nie znosić
charge a phone
ładować telefon
die
rozładować się
don't mind
nie mieć nic przeciwko
follow somebody on Instagram
obserwować kogoś na Instagramie
make phone calls
dzwonić
spend time offline
spędzać czas w świecie realnym
receive texts
dostawać smsy
website
strona internetowa
chat online
rozmawiać przez internet
click on links
klikać w linki internetowe
search the web
przeszukiwać internet
share files
udostępniać pliki
upload files
zamieszczać pliki
anyway
w każdym razie
Do you fancy coming?
Czy masz ochotę przyjść?
give me a hand
pomóż mi
What's up?
Co słychać?
at first
na początku
a computer crashed
komputer się zawiesił
finally
w końcu
get a virus
zarazić się wirusem
first of all
przede wszystkim
go wrong
pójść nie tak
in the end
w końcu
Internet connection
połączenie internetowe
professional
profesjonalny
successful
udany
admire
podziwiać
then
wtedy
after that
potem
first of all
przede wszystkim
a few days later
kilka dni później

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.