10 terms

#41 - Deialog

The dialogue from Uned 41 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Sandra makes a radical suggestion.
STUDY
PLAY
Licwn i wybod un peth
I'd like to know one thing
Beth yw hynny?
What's that?
Pryd wyt ti'n meddwl bydda i'n rhugl?
When do you think I'll be fluent?
Mae hynny'n dibynnu
That depends
Fyddet ti'n dweud mod i'n gwella?
Would you say I'm improving?
Byddwn, wrth gwrs
Yes I would, of course
O'r wythnos nesa ymlaen
From next week on
Fydd dim rhaid i ni siarad Saesneg â'n gilydd
We won't need to speak English together
Gobeithio dy fod di'n iawn
I hope you're right
Dw i'n siŵr mod i
I'm sure I am
OTHER SETS BY THIS CREATOR