19 terms

#42 - Patrymau

New patterns from Uned 42 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Adrodd yn ôl - Reporting back
STUDY
PLAY
Faint ohonyn nhw sy'n smocio?
How many of them smoke?
Dau ohonyn nhw
Two of them
Rhai ohonyn nhw
Some of them
Llawer ohonyn nhw
Lots of them
Y rhan fwya ohonyn nhw
Most of them
Pob un ohonyn nhw
Every one of them
Faint ohonyn nhw oedd yn gallu nofio?
How many of them could swim?
Roedd un neu ddau ohonyn nhw'n gallu nofio
One or two of them could swim
Roedd rhai ohonyn nhw'n gallu nofio
Some of them could swim
Roedd pump ohonyn nhw'n gallu nofio
Five of them could swim
Doedd dim un ohonyn nhw'n gallu nofio
Not one of them could swim
Welais i mo'r ffilm
I didn't see the film
Welais i mohono fe
I didn't see him
Welais i mohoni hi
I didn't see her
Welais i mohonoch chi
I didn't see you (chi)
Ches i mo'r gwin
I didn't have the wine
Ches i mohono fe
I didn't have it (fe)
Ches i mohoni hi
I didn't have it (hi)
Ches i mohonyn nhw
I didn't have them
OTHER SETS BY THIS CREATOR