Frans structuurwoorden examenbundel V6

d'abord
Click the card to flip 👆
1 / 111
Terms in this set (111)
contrairement àin tegenstelling totalors queterwijlmaismaarpourtanttochpar contredaarentegencependanttoch, echterd'un côté, d'un autre côtévan de ene kant, van de andere kantd'une part, d'autre partenerzijds, anderzijdstandis queterwijlau lieu dein plaats vanen revanchetegenstellingnéanmoinsnietteminquand mêmetoch, echterquoiquehoeweltoutefoistoch, echterbien quehoewelsinonzo nietpuisdaarna, vervolgenslorsquetoen, wanneeraprès (que)nadatpendant queterwijlavant quevoordatjusqu'à ce quetot(dat)à partir devanafau débutin het begindepuis (que)sindsdès quezodradésormaisvoortaanen même tempstegelijkertijdlors detijdensquandtoen, wanneercarwantparce queomdatpuisqueaangezienc'est quedat komt omdatà cause dedoor, wegenscomme (1e woord in zin)daar, aangezien, omdatalorsdusdoncduspar conséquentdaarom, dientengevolgec'est pourquoidaaromde sorte quezodattellement ... quezo ... datsials, indienpourvu quemitsà condition queop voorwaarde datpar examplebijvoorbeeldentre autreso.a. (onder andere)à savoirte wetennotammentmet namec'est le casdat is het gevalcommezoalsainsi (que)zo, evenalsde même queevenalscerteszekerc'est vrai queweliswaarpour queopdatafin que/deom te, opdatpardoor middel vanà l'aide demet behulp vanainsizo, op die manierbrefkortomen effetinderdaaden résumésamengevatadmirateurbewonderendattristéverdrietigétonnéverbaasddéçuteleurgesteldfurieuxwoedendinsouciantonverschilligméfiantwantrouwendmoqueurspottendneutreneutraalsarcastiquesarcastischapprobateurgoedkeurendchoquégeschoktcompréhensifbegrijpendincréduleongeloofwaardigindifférentonverschilligindignéverontwaardigdironiqueironischde regretbetreurendreprochantverwijtendsoulagéopgeluchtil l'affaiblithij zwakt deze afil y ajoute un élémenthij voegt een element toeil le contredithij spreekt deze tegenil donne des exempleshij geeft voorbeeldenil l'expliquehij verklaart dezeil en indique la causehij geeft er de oorzaak vanil en montre les conséquenceshij geeft er de gevolgen vanil s'y opposehij staat er tegenoveril le résumehij vat deze samenil sert de conclusionhij dient als conclusieil l'appuiehij benadrukt dezeil le confirmehij bevestigt dezeil le contestehij bestrijdt dezeil donne quelques informations supplémentaireshij geeft aanvullende informatieil l'illustrehij illustreert dezeil le précisehij preciseert dezeil le renforcehij versterkt deze