16 terms

Geometri

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Alle vinklene i denne firkanten er rette og alle sidene er like lange.
Kvadrat
Alle sidene i trekanten er like lange, og alle vinklene er like store.
Likesidet trekant
Den ene vinkelen i denne trekanten er rett.
Rettvinklet trekant
Alle vinklene i denne firkanten er rette. To og to sider er parallelle.
Rektangel
To og to sider i trekanten er like lange, og to vinkler er like store.
Likebeint trekant
Geometrisk figur med 5 kanter. Den kan også kalles for pentagon.
Femkant
Rett vinkel
Vinkel som er 90 grader
Spiss vinkel
Vinkel som er mindre enn 90 grader
Stump vinkel
Vinkel som er mer enn 90 grader.
En figur med seks kanter.
Sekskant
Ei linje
En rett strek som kan forlenges i begge ender
Et linjestykke
En rett strek som er avgrenset av to punkter. Den har en lengde.
En stråle
En rett strek som er avgrenset av et punkt i den ene enden. I den andre kan den forlenges.
Linjer som aldri møtes
Parallelle linjer
Et trapes
En firkant med to parallelle linjer
Et parallellogram
En firkant der to og to sider har parallelle linjer