Přivlastňovací zájmena

STUDY
PLAY
my
můj, moje
your
tvůj, tvoje, váš, vaše
his
jeho
her
její,
its
onoho
our
náš, naše
their
jejich
OTHER SETS BY THIS CREATOR