Rome Crises

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

crisis
válság
warfare
háborúskodás
income
bevétel
to raise cattle -d, -d
szarvasmarhát tenyészteni
to compete with -d, -d
versenyezni vkivel
to go bankrupt, went, gone
tönkre megy
landless
földnélküli
to serve-d, -d
szolgál
expansion
terjeszkedés
professional army
hivatásos hadsereg
as well
is
proletariate
proletariátus
equestrian class / order
lovagi osztály / rend
urban
városi
discontented
elégedetlen
mob
tömeg, csőcselék
to bribe -d, -d
megveszteget
election
választás
to be willing to do sg.
hajlandó vmit megtenni
elite
elit, előkelőség
to achieve -d, -d
elérni vmit
equality
egyenlőség
noble
nemes
knight
lovag
industrial entreprise
ipari vállalkozás
directly
közvetlenül
wealth
vagyon
suitable
megfelelő
argument
vita
rivalry
rivalizálás
bloodshed
vérontás
to sum up -med, -med
összefoglal
insufficient
nem megfelelő
urgent
sürgős
OTHER SETS BY THIS CREATOR