12 terms

Phone Vocabulary (Unit 8 Love 6)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

leave a message
sõnumit jätma
The line is busy.
Liin on kinni.
The line is engaged
Liin on hõivatud.
The phone is switched off.
Telefon on välja lülitatud.
The battery is dead.
Aku on tühi.
The phone is on voicemail.
Kõnepost on kättesaadav.
The phone is on silent.
Telefon on hääletu.
You missed a call.
Telefon lõpetas just helisemise.
You call back.
Helista tagasi.
There is no coverage/ signal.
Leviala puudub.
Hold on.
Oota!
You text someone.
Kellelegi sõnumit saatma.