49 terms

filipino

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

wika
kalipunan ng salita
tunog
pag unlad
kahalagahan ng wika
sa sarili
sa kapwa
sa lipunan
Gampanin ng wika
impormatib
ekspresib
direktib
perpomatib
persweysib
Impormatib
naglalahad ng impormasyon tungo sa tagatanngap
ekspresib
pagpahayg ng saloobin / pag babago ng emosyon
directib
napakikilos ang isang tao upang isagawa ang bagay
perpormatib
higit pa sa pasalitang anyo ng komunikasyon
persweysib
manghikayat ng tao
Tungkulin ng Wika
instrumental
regulatori
representational
interaksyonal
personal
heuristic
imahinatibo
instrumental
pagsasagawa ng anumang naisin
kowd: nais o gusto ko
regulatori
kontrolin mga pangyayari
kowd: gawin mo ang sinabi ko
representational
pakikipagkomunikeyt
kowd: may sasabihin ako iyo
interaksyonal
mapatatag ang relasyon ng tao sa kanyang kapwa
tulad ng :, gay lingo , cybernetics language
kowd: ikaw at ako
personal
pagpapahayag ng personalidad
kowd: ito ako e
heuristic
pagsagot sa mga tankng
kowd: sabihin mo sa akin
imahinatibo
artistik
kowd: sge kunwari ganito
katangian ng wika
may internal ng ugnayan
ang wika ang arbitraryo
ang wika ay produktibo at likas na mapanlikha
ang wika ay isa penomenong sosyal
ang wika ay kakambal sa kultura
ang wika ay tunog
May internal na ugnayan
relativism
ang wika ay arbitraryo
may kanya kanyanf mga katawagan na idinidikta sa lipunan
uniquness: mag kasinghulugan
ang wika ay produktibo at likas na mapanlikha
katutubong wika : walang katulad
ang wika ay isang penomenong sosyal
komunikasyon sa pagitan ng dalawa o higit pang bilang ng tao
ang wika ay kakambal ng kultura
di pwedeng ipaghiwalay ang wika sa kultura
produkto ng mayamang karanasan sa daigdig
ang wika ay tunog
Tonal language - same spelling diff meaning
paniniwalang ang wika ay nagmula sa tunog
mga teorya sa pagkatuto ng wika
behaviorist
inatavist
cognitivist
makatao
echoic stage
tawag sa pag gaya at pagkatuto ng wika mula sa iyong napakinggan
paniniwala ng mga behaviourist
kilos at gawi mula sa pag control ng kapaligiran
Burrhus Frederic Skinner
describes operant conditioning: the individual operates on the environment so as to produce consequences which are either reinforcing or punishing
paniniwal ng mga inatavist
ang bata ay nagtataglay ng isang likas na salik
Mechanism of innate theory
Noam chomsky, the mechanism of language acquisition formulates form innate processes
paniniwala ng mga cognitivist
dynamikong proseso ng pag iisip
...
...
paniniwalang makatao
nakapokus sa damdamin at emosyon ng isang tao
mga antas o lebel ng wika na makatulong sa epektibong komunikasyon
balbal o slang
kolokyal
lalawiganin
pambansa
salitang pampanitikan
balbal o slang
tinatawag na salitang kanto o salitang kalye. ito ng di pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan
kolokyal
mga salitang ginagamit sa pang araw araw na pakikipagtalastasan
lalawiganin
ito ay mga salitang kilala at saklaw lamang ng pook ng pinaggagamitan
pambansa
salitang pampanitikan
ito ay ginagamit sa mga akdang pampanitikan gaya ng tula, kuwento sanaysay at atbp
Mga kaugnayang pampakatuto
-ibat ibang barayti ng wika
-naipapakita
-nagbibigay ng baryasyon
kahalagahan ng barayti ng wika
-paunlarin gamit ng pagdaragdag ng salitan gagamitin sa lipunan
-naparami ng katawagan
-makapili ng salitang gagamitin
-napapalawak ang iskolarling pananaliksik
Kahulugan ng barayti ng wika
-pagkakaiba
-dinamiko
-spice of life
Mga uri ng barayti ng wika
idyolek
dayalek
sosyolek
etnolek
pidgin
creole
register
Idyolek
nakagawiang pamamaraan sa pagsasalita ng isang idibidwal o ng isang pangkat ng mga tao na gumagawa ng isang komon na wika
dayalek
-wika sa lugar, panahon at katayuan sa buhay
-unang wikang kinamulatan at ugat ng komunikasyon sa tahanan, pamayanan at lalawigan
sosyolek
-pansamantalang barayti
-nadedevelop ito sa pamamagitan ng malayang interaksyon at sosyalisayo sa partikular na grupo
ekolek
kadalasang nagmumula sa loob ng bahay
pidgin
-wikang walang pormal na estruktura
-napaghalu-halo ng nagsasalita ang kanyang unang wika sa wikang sinasalita
halimbawa
-intsik sa binondo
creole
-produkto ng pidgin na wika
-nadedevelop and pormal na isteuktura
register
-espesyalisadong nagagamit sa isang partikular na domeyn
-nagkakaroon ng baryasyon ang salita dahil sa pag unlad ng tao
-mabilis ang development ng wika
halimbawa: homoseksyal- bading , bakla