10 terms

5. LEKCE (VĚTY)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

I walk to school.
Chodím do školy pěšky.
I go to school by bike.
Jezdím do školy na kole.
I go to school by bus.
Jezdím do školy autobusem.
Turn right.
Odboč vpravo.
Turn left.
Odboč vlevo.
Go straight on, past the schop.
Jdi rovně, kolem obchodu.
The library is on your right.
Knihovna je vpravo.
The church is opposite the park.
Kostel je proti parku.
The supermarket is next to the cinema.
Supermarket je vedle kina.
The ZOO is behind the park.
ZOO je za parkem.