140 terms

Unterwegs sprawdzian Infos2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aus/steigen
wysiadać
fliegen
latać
fahren
jechać
landen
lądować
ein/steigen
wsiadać
gehen
iść
weit
daleko
zu Fuß
na piechotę
auf diesem Flughafen
na tym lotnisku
nur
tylko
viele Leute
wielu ludzi
niemand
nikt
will
chce
in den ZUg
do pociągu
morgen
jutro
an der letzten Haltestelle
na ostatnim przystanku
müssen
muszą
teuer
drogi
schnell
szybki
gefährlich
niebezpieczny
bequem
wygodny
verspätet
spóźniony
pünktlich
punktualny
billig
tani
sicher
bezpieczny
langsam
wolny
alle drei Minuten
co trzy minuty
man steht nicht
nie stoi się
in den Staus
w korkach
auch
też
mir
mi, sobie
fertig
gotowy, skończony
wahnsinnig
szalenie
gern
chętnie
Angst haben
bać się
Angst haben vor
bać się czegoś
sagen
mówić
genauso
tak samo
wie
jak
Züge
pociągi
am Ziel
u celu
kosten
kosztować
aber
ale
sogar
nawet
wenig
niewiele
da
ponieważ, wtedy
immer
zawsze
man kann
można
schwer
ciężki, trudny
Sitzplatz
miejsce siedzące
finden
znaleźć
halten (er hält)
zatrzymywać się
die Haltestelle
przystanek autobusowy
die Straßenbahn
tramwaj
ohne
bez
Schienen
szyny
das Schiff
statek
durch
przez
mit dem Boot
łodzią
viel Geld
dużo pieniędzy
in der Nähe
w pobliżu
am besten
najlepiej
schlecht
źle
wenig
mało
Fahrkarte
bilet
mit Ermäßigung
ze zniżką
aus/sehen
wyglądać
von allen
ze wszystkich
Verkehrmittel
środki transportu
reisen
podróżować
als
niż
bis zur Kreuzung
aż do skrzyżowania
ab/biegen
skręcać
einfach
po prostu
dort
tam
die Brücke
most
der Weg
droga
der Weg zu
droga do
nehmen
wziąć, brać
geradeaus
prosto
nächste
następny
wo
gdzie
Mittagszeit
czas na lunch
etwas
coś
hier
tutaj
es gibt
jest, są
Briefmarken
znaczki pocztowe
Geld abheben
wypłacać pieniądze
sich befinden
znajdować się
auf die andre Seite
na drugą stronę
jemanden
kogoś
fragen nach
pytać o
Zebrastreifen
przejście dla pieszych
zu Besuch
w odiwedziny
seit
od
wie lange
jak długo
wieder
znowu
wann
kiedy
zwei Tage lang
przez dwa dni
seit wann
od kiedy
zurück/kommen
wracać
gerade
właśnie
Stadtbesichtigung
zwiedzanie miasta
bei dem Wetter
przy tej pogodzie
möglich
możliwy
Zeit verbringen
spędzać czas
der Baum
drzewo
die Ampel
sygnalizacja świetlna
der See
jezioro
die See
morze
der Fluss
rzeka
hoch
wysoki
langsam
wolny
warm
ciepły
liegen
leżeć
mit wem
z kim
womit
czym
sitzen
siedzieć
zeichnen
rysować
sie trifft sich
ona spotyka się
zu spät kommen
przyjść za późno
lange
długo
jeden Tag
codziennie
im Herbst
jesienią
ich weiß nicht
nie wiem
nie
nigdy
wirklich
naprawdę
heute
dzisiaj
wie immer
jak zawsze
ich nehme
wezmę
angenehm
przyjemny
sich entspannen
relaksować się
Lieblings-
ulubiony
Lieblingsverkehrmittel
ulubiony środek transportu
Geld bekommen
dostać pieniądze
im Frühling
wiosną, na wiosnę
Frost
mróz
schneien
padać (o śniegu)
scheinen
świecić
die Wiese
łąka